Поради прогласената пандемија со корона вирусот и препораките на Светската здравствена организација за социјална изолација, III Меѓународно научно-стручно советување Агро-наука и пракса (АПН 2020) што беше планирано да се одржи во периодот 23-24.04.2020 година се одложува на неопределено време.
Регистрација и апстракти за учество на III Меѓународно научно-стручно советување Агро-наука и пракса (АПН 2020) ќе се примаат во континуитет на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. со пополнување на Формуларот за регистрација и апстракт (достапен во MS Word документ).
За сите понатамошни детали ќе бидете навремено известени.
Организацискиот одбор на АПН 2020 Ви посакува добро здравје и придржување до препораките на здравствените институции за спречување на ширењето на корона вирусот!

Формулар за регистрација и апстракт(.doc)

Организациски одбор
III Советување Агро-наука и пракса 2020
Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
ул. „Крсте Мисирков“, бр. 10-A, П. фах 201,ф 2000 Штип, Македонија

Regarding the corona virus pandemic and World Health Organization recommendations for social distancing, 3rd International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2020) which was planned to be held on 23-24.04 2020 is postponed until further notice.
Registration and abstract submissions for participation in 3rd International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2020) will be accepted continuously. Please, fill in the Registration & Abstract Form and sent it to the Meeting e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..
The Organisation Committee of ASP 2020 will send notification for further details.
Organisation Committee of ASP 2020 wish you good health and to keep following the recommendation of health institutions for stopping corona virus spread!

Registration form & Abstract (.doc)

Organisation Committee
3rd Meeting Agriscience & Practice 2020
Faculty of Agriculture, Goce Delcev University - Stip
Krste Misirkov Str., No.10-A, P.O. Box 201, 2000 Stip, Macedonia

 

Земјоделски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
објавува повик за учество на
III МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО-СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ
АГРО-НАУКА И ПРАКСА (АНП 2020)
23 - 24 април 2020

Повик (.pdf)

Faculty of Agriculture
Goce Delcev University - Stip
announces
3rd INTERNATIONAL MEETING
AGRISCIENCE & PRACTICE (ASP 2020)
23-24 April 2020

Announcement (.pdf)

Технички секретар

Благица Јаневска
Тел: +389 32 550 764
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Адреса: ул. „Гоце Делчев“ бр. 89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна МакедонијаСтудентски прашања

Штип/Прилеп - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.