Земјоделскиот факултет во рамките на својата наставна дејност, изведувана во матичниот наставен центар во Штип, како и на дисперзираните студии во  Кавадарци и Струмица, е посветен на високообразовна и научноистражувачка дејност во областа на заштитата на растенијата, полјоделството, биотехнологијата, безбедноста на храната, селекцијата и генетиката, градинарството, како и лозарство и винарство. Особено место на изучување на Земјоделскиот факултет е и природната научна дисциплина Биологија, за сите студенти љубители и осознаватели на природата и лабораториската работа.

Со својата мултидисциплинарност, Земјоделскиот факултет е отворен за сите заинтересирани студенти кои сакаат да се пронајдат во некоја од студиските програми на прв циклус студии или пак да се усовршат во некоја од студиските програми на втор односно трет циклус студии. 

Модерен начин на студирање со примена на современи педагошки методи, комплетна достапност на информации, достапност на наставнички кадар, се причина плус да зачекорите и да бидете дел од академската средина на Земјоделски факултет

Студирањето на Земјоделскиот факултет ќе ви овозможи стекнување на многу теоретско, практично и лабораториско знаење и искуство, проследени со одлична меѓусебна дружба и нови пријателства.

Институција во која имате отворени можности и исклучително амбициозна средина, која секогаш е одличен избор!

Бидете дел од семејството на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип!

 Декан

 

Вонр. проф. д-р Емилија Арсов

 

 E-mail:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 тел. канц. 032 550 616

 тел. деканат 032 550 601

Продекан за настава

 

Вонр. проф. д-р Биљана Балабанова

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 

 Телефон: 032 550 612

 

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 Телефон: +389 32 550 600

 

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Адреса: ул. „Гоце Делчев“ бр. 89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна МакедонијаСтудентски прашања

Штип/Прилеп - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.