Земјоделскиот факултет во рамките на својата наставна дејност, изведувана во матичниот наставен центар во Штип, како и на дисперзираните студии во  Кавадарци, Струмица и во Прилеп, е посветен на високообразовна и научноистражувачка дејност во областа на агротехниката, биотехнологијата, селекцијата и генетиката, заштитата на растенијата, полјоделството и градинарството, овоштарството и лозарството, сточарството, преработката на земјоделските производи и контролата на прехранбените производи.

Со својата мултидисциплинарност Земјоделскиот факултет е отворен за сите заинтересирани студенти кои сакаат да се пронајдат во некоја од студиските програми на прв циклус студии или пак да се усовршат во некоја од студиските програми на втор односно трет циклус студии. 

Модерен начин на студирање со примена на современи педагошки методи, комплетна достапност на информации, достапност на наставнички кадар, се причина плус да зачекорите и да бидете дел од академската средина на Земјоделски факултет

Многу практично и лабораториско знаење и искуство ќе стекнете со студирањето на Земјоделскиот факултет.

Институција во која имате отворени можности и исклучително амбициозна средина, секогаш е одличен избор!

Пријавете се и станете дел од семејството Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип!!

 

 

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева

 E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 Телефон: +389 32 550 600

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000
Р. Северна Македонија

Студентски прашања

Штип - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Прилеп - Наташа Маџовска

Тел: +389 32 550 774

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.