2022/23 и 2023/24

 1. Фитомедицина – заштита на растенијата
 2. Поледелско производство
 3. Селекција и семепроизводство
 4. Растителна биотехнологија
 5. Лозарство
 6. Безбедност на храна
 7. Енологија
 8. Наука за земјиштето и хидрологија

Претходно акредитирани студиски програми

 1. Фитомедицина
 2. Поледелско производство
 3. Енологија
 4. Лозарство
 5. Селекција и семепроизводство
 6. Растителна биотехнологија
 7. Преработка и контрола на анимални производи
 8. Безбедност на храна

Студиска програма на Земјоделскиот Факултет (2011/2012 г.)

Студиска програма на Земјоделскиот Факултет (2012/2013 г.)


За повеќе информации обратете се кај референтите од студентската служба за втор циклус на студии:

Катерина Хаџи-Василева
Телефон: +389 32 550 076
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Адреса: ул. „Гоце Делчев“ бр. 89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна МакедонијаСтудентски прашања

Штип/Прилеп - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.