Во рамки на задолжителната практична настава за студентите на трета година на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на ден 16 декември 2022 година беше реализирана посета на МИК - Свети Николе и краварска фарма БОНИЕР, с. Ерџелија, Свети Николе.

 Целта на овој практичен ден беше запознавање на студентите со еден дел од сточарското производство и преработката на месо и производи од месо.

 Покрај теоретската настава, студентите посетуваат и практични денови во текот на неделата со цел да можат полесно да ги совладаат материјалот и да се стекнат со практично знаење и искуство.

Технички секретар

Благица Јаневска
Тел: +389 32 550 764
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Адреса: ул. „Гоце Делчев“ бр. 89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна МакедонијаСтудентски прашања

Штип/Прилеп - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.