Посета на Институтот СУПЕРЛАБ во Белград и обука на тема: „Употреба на хибриден систем за определување на ниски концентрации на арсен и жива во различни примероци со ICP OES техника“.

INSTITUT SUPERLAB е лабораторија акредитирана според стандардот SRPS ISO / IEC 17025 од телото за акредитација на Србија а овластен од Министерството за земјоделство со решение бр. 323-06-05118 / 2013-05 и Министерството за здравство со решение бр. 512-01-118 / 2012-10 за микробиолошко и хемиско тестирање на безбедноста на храната и водата за пиење. Лабораторијата е опремена со најсовремена опрема за анализа: LC/MS/MS GC/MS,  ICP-MS, ICP-ОЕЅ и др.

УНИЛАБ лабораторијата која располага со ваква најсовремена лабораториска опрема, инвестира освен во инфраструктура и во постојани обуки.  Вработените во УНИЛАБ лабораторијата од Земјоделски факултет, секоја година посетуваат обуки во други лаборатории, поврзани со методологија на работа – компарација на веќе имплементираните методи и обука за нови.  

На покана на фирмата ХИПОМЕД од Скопје, на ден 05 октомври беше организирана посета на работилница во лабораторијата СУПЕРЛАБ, на тема: „Употреба на хибриден систем за определување на ниски концентрации на арсен и жива во различни примероци со ICP OES техника“. На работилницата се споделија искуства од работата во нашата лабораторија и во СУПЕРЛАБ лабораторијата, во врска со методологијата на работа на ICP OES.

Технички секретар

Благица Јаневска
Тел: +389 32 550 764
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Адреса: ул. „Гоце Делчев“ бр. 89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна МакедонијаСтудентски прашања

Штип/Прилеп - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.