На Земјоделски факултет продолжуваат посетите и предавањата на професори од други универзитети во рамките на програмата ЕРАЗМУС.  Во периодот од 28 октомври до 1 ноември од Тракискиот универзитет во Стара Загора во посета на Земјоделски факултет и производниот центар УНИ СЕРВИС агро беа доц. д-р Антонија Стојанова, гл. ас. д-р Митко Георгиев и гл. ас. д-р Елица Влкова.

Професорите имаа предавања пред студентите на теми:

  • доц. д-р Антония Стоянова:

Irrigation of corn for grainat water deficit“. („Напояване на царевица за зърно при воден дефицит“); 

Effect of three modes of irrigation and three levels of fertilization on the development and yield of tomatoes, greenhouse production“ („Влияние на три режима на напояване и три нива на тореневърхуразвитието и продуктивността на домати, оранжерийно производство“).

  • гл. ас. д-р Митко Георгиев:

Possibilities for effective chemical control of weeds in winter cereals under the climatic conditions of Central South Bulgaria“ („Възможности за ефективна химична борба с плевелите при зимни житни култури при климатичните условия на централна Южна България“);

Economic efficiency of herbicides used for chemical weed control in wheat and barley“ („Икономическа ефективност на хербициди използвани за химична борба с плевелите при пшеница и ечемик“).

  • гл. ас. д-р Елица Вълкова:

Living conditions and pollution of hydro ecosystems“ („Условия на живот в хидроекосистемите“), Biofuels. (Биогорива).

Во периодот на престојот, професорите имаа можност да го посетат и семепроизводниот центар УНИ сервис агро.

 

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000
Р. Северна Македонија

Студентски прашања

Штип - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Прилеп - Наташа Маџовска

Тел: +389 32 550 774

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.