Катедрата за заштита на растенијата и животната средина на Земјоделскиот факултет, под раководство на проф. д-р Саша Митрев, се занимава со проучување на болести и штетници кај растенијата и примена на соодветни мерки за заштита.

Оваа катедра има долгогодишно искуство во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, а пред тоа 10-тина години работа под Институтот за јужни земјоделски култури.  

Голем број литературни изданија, списанија, информации корисни за поголем квалитет во наставата, со многу податоци за нашите студенти од заштитениот дел на платформата на APS како член Катедрата ги користи ресурсите во подобрување на работата.  

Проф. д-р Саша Митрев повеќе од 20-тина година е член на Американското фитопатолошко здружение и по барање на асоцијацијата професорот имаше интервју за работата и достигнувањата во областа на фитопатологијата. Богатата научноистражувачка кариера на проф. Митрев е претставена преку голем број објавени научни трудови со фактор на влијание во списанијата на APS, но и голем број трудови за APS прегледни како рецензент.

Целото интервју може да го прочитате на следниов линк

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000
Р. Северна Македонија

Студентски прашања

Штип - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Прилеп - Наташа Маџовска

Тел: +389 32 550 774

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.