Faculty of Agriculture
Goce Delcev University - Stip
circulates the THIRD ANNOUNCEMENT for participation in
1st INTERNATIONAL MEETING
AGRISCIENCE & PRACTICE (ASP 2018)
10th - 11th May 2018
Stip, Republic of Macedonia

Повеќе...

Земјоделски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
го објавува ТРЕТОТО СООПШТЕНИЕ за учество на
I МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО-СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ
АГРО-НАУКА И ПРАКСА (АНП 2018)
10 - 11 мај 2018
Штип, Република Македонија

Повеќе...

Faculty of Agriculture
Goce Delcev University - Stip
circulates the SECOND ANNOUNCEMENT for participation in
1st INTERNATIONAL MEETING
AGRISCIENCE & PRACTICE (ASP 2018)
10th - 11th May 2018
Stip, Republic of Macedonia

Повеќе...

Земјоделски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
го објавува ВТОРОТО СООПШТЕНИЕ за учество на
I МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО-СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ
АГРО-НАУКА И ПРАКСА (АНП 2018)
10 - 11 мај 2018
Штип, Република Македонија

Повеќе...

Faculty of Agriculture
Goce Delcev University - Stip
announces
1st INTERNATIONAL MEETING
AGRISCIENCE & PRACTICE (ASP 2018)
10th - 11th May 2018
Stip, Republic of Macedonia

Мore...

Земјоделски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
објавува повик за учество на
I МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО-СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ
АГРО-НАУКА И ПРАКСА (АНП 2018)
10 - 11 мај 2018
Штип, Република Македонија

Повеќе...

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000
Р. Северна Македонија

Студентски прашања

Штип - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Зорица Горгиева

Тел: +389 32 550 253

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Прилеп - Наташа Маџовска

Тел: +389 32 550 774

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.