Како дел од наставната програма од областа ПЕДОЛОГИЈА, визитинг професорот Јовица Васин одржа предавања за студентите на Земјоделскиот факултет, во периодот од 08-12 мај.

Професорот Васин одржа предавања во наставните центри во Штип, Струмица и во Прилеп. Покрај теоретските предавања професорот Васин реализираше и теренски активности со студентите:

-Отварање на почвен профил и педолошка карактеризација на типот на почвата;

-Земање на почвени примероци за лабораториски анализи и други теренски активности.

Тематски единици на проф. Васин беа:

-ПОЧВА-Генеза, својства, функции, класификација;

-СОДРЖИНА НА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА ВО ПОЧВАТА: проблеми поврзани со намалувањето на содржината на ОМ во почвата.

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кавадарци - Иван Боев

Тел: +389 32 550 074

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Прилеп - Наташа Маџовска

Тел: +389 32 550 774

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.