17тиот Меѓународен Симпозиум и Летна Школа по Биоанализа се одржа од 2 до 8 Јули 2017 година во Охрид.

Read more ...