Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип сѐ повеќе ги вклучува студентите во проекти кои се реализираат, со што од една страна тие можат да се здобијат и со повеќе знаења, пракса, и да се стекнат со искуства во научноистражувачката работа, но и да се почувствуваат рамноправни и блиски со наставничкиот кадар на факултетот.

Read more ...

17тиот Меѓународен Симпозиум и Летна Школа по Биоанализа се одржа од 2 до 8 Јули 2017 година во Охрид.

Read more ...

Секретар/Технички секретар

Елизабета Д. Барбареева
Тел: +389 32 550 600
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Иван Јосифов 

Тел: +389 32 550 071

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кавадарци - Иван Боев

Тел: +389 32 550 074

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Студентски прашања

Струмица - Аница Удовалиева

Тел: +389 32 550 250

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Прилеп - Наташа Маџовска

Тел: +389 32 550 774

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu