Се известуваат студентите од прв циклус на студии дека рокот за пријавување на испити во Септемвриска (дополнителна) сесија 2017 година е продолжен до (заклучно со) 03.09.2017 година, 23:59 ч.